Psychoterapia systemowa | Terapia ręki | Terapia Taktylna | Wczesne Wspomaganie | Psychoedukacja

PSYCHOTERAPIA - PIERWSZY KONTAKT Z KLIENTEM

Wykonanie ruchu ręki poprzez wybranie numeru telefonu do psychoterapeuty jest pierwszym krokiem do zmiany dającej poczucie wpływu na siebie i na swoje życie. W trakcie pierwszego kontaktu telefonicznego poza zebraniem danych i ustaleniem daty spotkania klient może .

Czytaj dalej...

PRACA TERAPEUTYCZNA Z DZIEĆMI - PIERWSZE SPOTKANIE

W trakcie pierwszego spotkania uczestniczą tylko rodzice bądź opiekunowie prawni dziecka. Proszę o przygotowanie i przyniesienie dokumentacji np.: orzeczenie o niepełnosprawności, opinie pedagogiczną, dokumentację medyczną jak również spis leków które dziecko bierze. Planując...

Czytaj dalej...

MOJE INSPIRACJE

Virginia Satir mawiała: „Problemy będziemy mieli zawsze. Nie problem jest problemem, lecz to, jak ludzie sobie z nim radzą. To właśnie niszczy ludzi, a nie problem. Kiedy więc uczymy się inaczej sobie radzić, inaczej traktujemy problemy — i ich oblicze się zmienia”. Virginia Satir : Virginia Satir : Uczenie ludzi, by zwracali uwagę na to, czy prośba...

Czytaj dalej...

"Problemy będziemy mieli zawsze. Nie problem jest problemem, lecz to, jak ludzie sobie z nim radzą. To właśnie niszczy ludzi, a nie problem. Kiedy więc uczymy się inaczej sobie radzić, inaczej traktujemy problemy — i ich oblicze się zmienia "
Virginia Satir

Aktualności


Stargard – Terapia ręki – podstawowe pomoce.

Film pomocniczy Autorstwa Gabinetu Rodolit. Sprawdź i dowiedz się więcej. https://www.youtube.com/watch?N40y6YGYIM8

Psychoedukacja

Gabinet Rodolit zaprasza na spotkania psychoedukacyjne skierowane do rodziców mające na celu pomoc w przezwyciężeniu trudności i znalezieniu najbardziej optymalnego rozwiązania. Wymaga od osób uczestniczących uważnego słuchania, pełnego zaangażowania oraz stosowania zaleceń. Spotkania psychoedukacyjne obejmują takie obszary jak: dzieci z zaburzeniami zachowania, autyzm – trening

Wczesne Wspomaganie

W Japonii nauczyciele nauczania początkowego przez rodziców stawiani są najwyżej na drabinie wpływu na losy edukacyjne ich dzieci, u nas odwrotnie, no cóż… Rozwój człowieka najintensywniej przebiega na początku jego życia i nikt temu nie zaprzeczy. Dziecko zmienia się z miesiąca na miesiąc, nabywa nowych umiejętności, pojawiają się nowe odruchy, po czym zastępowane są przez […]

Terapia Taktylna

Neurosensoryczna Terapia Taktylna dr Swietłany Masgutowej to masaż wpływający na usprawnianie pracy mózgu – to tak w skrócie  można by wiele pisać o jego cudownych właściwościach natomiast w mojej pracy najczęściej stosuje go podczas zajęć rewalidacyjnych (integracja odruchów, zrównoważenie napięcia mięśniowego, integracja sensomotoryczna,

Psychoterapia systemowa

W psychoterapii systemowej istnieje założenie iż człowieka nie można rozpatrywać w oderwaniu od środowiska, w którym żyje i przebywa na co dzień. Terapia systemowa przyjmuje istnienie rozmaitych systemów społecznych, w których funkcjonować może jednostka. Najważniejszym z nich jest zwykle system rodzinny, dlatego właśnie psychologowie i psychoterapeuci zajmujący się terapią systemową, koncentrują się na zależnościach i […]

Terapia ręki

Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie motoryki małej poprzez kształtowanie precyzji ruchu dłoni, wzmacnianie obręczy barkowej, rozwijanie koordynacji ruchowej, rewalidację po utracie pełnej sprawności w funkcjonowaniu. Dobór ćwiczeń, masażu oraz zadań do wykonania zależy od jednostki chorobowej, dysfunkcji, wieku oraz możliwości pacjenta jak również progu bólu. Zastosowanie jako ważny element wsparcia zajęć logopedycznych u małych […]